CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Iedaļa
Iedaļa nosaukums
Grupa
Grupas nosaukums
LA54-2
Izmantošanai asinsvadiem
For vascular use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA53-9
Izmantošanai pēc nāves
For post-mortem use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA52-6
Ārstniecisks
Medical
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA51-3
Izmantošanai kardiovaskulāriem nolūkiem
For cardiovascular use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA50-0
Kardioloģijai
For cardiology
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA49-7
Rentgena vienībām
For X-ray unit
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA48-4
Uroloģiskā ārstēšanā
For urology treatment
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA47-1
Hipotermijas ārstēšanā
For treatment of hypothermia
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA46-8
Transperitoneālajā dialīzē
For transperitoneal dialysis
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA45-5
Terapijas nolūkiem
For therapeutic purposes
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA44-2
Terapijā
For therapeutic medicine
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA43-9
Mākslīgo nieru vienībām
For the artificial-kidney unit
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA42-6
Izmantošanai ķirurģijā
For surgical use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA41-3
Seroloģijā
For serology
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA40-0
Radioterapijas reaģentiem
For radiotherapy reagents
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA39-7
Radioloģijā
For radiology
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA38-4
Radioimunoloģijā
For radio-immunology
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA37-1
Radioimūntestiem
For radio-immunoassay
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA36-8
Radiodiagnozē
For radiodiagnosis
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA35-5
Psihiatriskiem nolūkiem
For psychiatric purposes
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA34-2
Peritoneālajā dialīzē
For peritoneal dialysis
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA33-9
Pataloģijā
For pathology
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA32-6
Izmantošanai paramedicīnā
For paramedical use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA31-3
Pediatrijā
For paediatric medicine
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA30-0
Osteosintēzē
For osteosynthesis
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA29-7
Izmantošanai ortopēdijā
For orthopaedic use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA28-4
Izmantošanai operāciju zālēs
For operating-theatre use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA27-1
Operāciju zālēm
For operating theatre
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA26-8
Slimnieku kopējiem
For nursing staff
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA25-5
Izmantošanai neiroķirurģijā
For neuro-surgical use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA24-2
Izmantošanai neiroangiogrāfijā
For neuro-angiographical use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA23-9
Izmantošanai medicīnā
For medical use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA22-6
Medicīnas personālam
For medical personnel
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA21-3
Izmantošanai laboratorijās
For laboratory use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA20-0
Izmantošanai intensīvajā terapijā
For intensive-care use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA19-7
Injekcijām
For injection
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA18-4
Uzlējumiem
For infusion
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA17-1
Imunoloģijai
For immunology
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA16-8
Izmantošanai slimnīcās
For hospital use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA15-5
Sirds ķirurģijā
For heart surgery
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
UZ AUGŠU