CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Iedaļa
Iedaļa nosaukums
Grupa
Grupas nosaukums
LA14-2
Hemodinamikā
For haemodynamics
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA13-9
Hemodialīzē
For haemodialysis
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA12-6
Ginekoloģijā
For gynaecology
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA11-3
Endovaskulārai izmantošanai
For endovascular use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA10-0
Izmantošanai aptiekās
For dispensary use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA09-7
Dezinfekcijai
For disinfection
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA08-4
Izmantošanai diētās
For dietary use
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA07-1
Radioloģijas diagnostikā
For diagnostic radiology
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA06-8
Citostatiskajā ārstēšanā
For cytostatic treatment
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA05-5
Apdegumiem
For burns
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA04-2
Bronhu endoskopijā
For bronchial endoscopy
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA03-9
Autopsijā
For autopsy
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA02-6
Mākslīgo nieru ārstēšanā
For artificial-kidney treatment
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
LA01-3
Anestēzijā
For anaesthetics
L
Pārējie apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
A
Apzīmētāji medicīnai un laboratorijām
KA16-7
Enerģētikai
For the energy industry
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA15-4
Tvaiks
Steam
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA14-1
Piesārņots ūdens
Foul water
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA13-8
Piegāde rūpniecībai
Industrial supply
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA12-5
Elektroenerģijas ražošanai
For electricity production
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA11-2
Ūdensapgādes uzņēmumiem
For water utilities
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA10-9
Izmantošanai ūdens rūpniecībā
For use in the water industry
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA09-6
Ūdens attīrīšanai
For the treatment of water
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA08-3
Dabas gāzes krātuvēm
For the storage of natural gas
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA07-0
Naftas rūpniecībai
For the oil industry
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA06-7
Gāzes rūpniecībai
For the gas industry
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA05-4
Notekūdeņu attīrīšanai
For sewage treatment
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA04-1
Elektroinstalācijām
For electrical installations
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA03-8
Elektroiekārtām
For electrical equipment
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA02-5
Kanalizācijai
For drainage
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
KA01-2
Centrālapkurei
For district heating
K
Pārējie apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
A
Apzīmētāji enerģijai un ūdens sadalei
JA24-9
Platjoslas
Broadband
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
JA23-7
Uzlabošanai
For upgrading
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
JA22-4
Programmēšanai
For programming
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
JA21-1
Attīstīšanai
For developing
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
JA20-8
Dublējumam
For back-up
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
JA19-5
Serverim
For server
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
JA18-2
Revīzijai
For auditing
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
JA17-9
Datiem
For data
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
JA16-6
Bez licences
Free licence
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
JA15-3
Ar licenci
With licence
J
Pārējie apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
A
Apzīmētāji informātikai, informācijas tehnoloģijai vai komunikācijai
UZ AUGŠU