CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


7
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Ķīmiskie produkti ar augstu tīrības pakāpi un dažādi ķīmiskie produkti.
Fine and various chemical products
preces
Sprāgstvielas.
Explosives
preces
Plastmasa primārajās formās.
Plastics in primary forms
preces
Mēslojumi un slāpekļa savienojumi.
Fertilisers and nitrogen compounds
preces
Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas.
Basic inorganic and organic chemicals
preces
Krāsvielas un krāsu pigmenti.
Dyes and pigments
preces
Gāzes.
Gases
preces
UZ AUGŠU