CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija.
Electricity, heating, solar and nuclear energy
preces
Naftas, ogļu un eļļas produkti.
Petroleum, coal and oil products
preces
Degvielas.
Fuels
preces
UZ AUGŠU