CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


6
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
32360000-4
Iekšējo telefonu iekārtas.
Intercom equipment
preces
Skaņas iekārtu un videoiekārtu daļas.
Parts of sound and video equipment
preces
Mikrofoni un skaļruņi.
Microphones and loudspeakers
preces
Skaņas, videoattēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra.
Apparatus for sound, video-recording and reproduction
preces
Televīzijas un audiovizuālās iekārtas.
Television and audio-visual equipment
preces
32310000-9
Radiopārraižu uztvērēji.
Radio broadcast receivers
preces
UZ AUGŠU