CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


8
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Pārstrādātas otrreizējās izejvielas.
Recovered secondary raw materials
preces
Dažādi metālu nesaturošu minerālu izstrādājumi.
Miscellaneous non-metallic mineral products
preces
Parastie metāli.
Basic metals
preces
Metāla rūdas un sakausējumi.
Metal ores and alloys
preces
Raktuvju un karjeru izstrādes saistītie produkti.
Related mining and quarrying products
preces
Sāls un tīrais nātrija hlorīds.
Salt and pure sodium chloride
preces
Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli.
Chemical and fertiliser minerals
preces
Smilts un māls.
Sand and clay
preces
UZ AUGŠU