CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Kontroles, drošības, signalizācijas un gaismas ierīces.
Control, safety, signalling and light equipment
preces
34980000-0
Transporta braukšanas biļetes.
Transport tickets
preces
Satiksmes pārraudzības iekārtas.
Traffic-monitoring equipment
preces
Lidostu aprīkojums.
Airport equipment
preces
Kravu pārvietošanas iekārtas.
Loadbearing equipment
preces
Dzelzceļa aprīkojums.
Railway equipment
preces
Kuģu aprīkojums.
Marine equipment
preces
Ceļu tehnika.
Road equipment
preces
Ar zirgu vai cilvēka spēku velkami rati un citi nemehāniskas piedziņas transportlīdzekļi, bagāžas rati un dažādas detaļas.
Horse or hand-drawn carts, other non-mechanically-propelled vehicles, baggage carts and miscellaneous spare parts
preces
UZ AUGŠU