CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


6
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Policijas zīmes.
Police signs
preces
35250000-1
Suņu atbaidīšanas līdzekļi.
Repellents for canine attack
preces
35240000-8
Sirēnas.
Sirens
preces
35230000-5
Roku dzelži.
Handcuffs
preces
Aprīkojums masu nekārtību novēršanai.
Anti-riot equipment
preces
35210000-9
Šaušanas mācību mērķi.
Targets for shooting practice
preces
UZ AUGŠU