CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


2
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Kontroles urbumu un izpētes urbumu veikšanas darbi.
Test drilling and boring work
būvdarbi
Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi.
Building demolition and wrecking work and earthmoving work
būvdarbi
UZ AUGŠU