CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


2
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
45520000-8
Zemes pārvietošanas tehnikas noma, ieskaitot apkalpojošo personālu.
Hire of earthmoving equipment with operator
būvdarbi
45510000-5
Celtņu noma, ieskaitot apkalpojošo personālu.
Hire of cranes with operator
būvdarbi
UZ AUGŠU