CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Ar inženieriju saistītie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi.
Engineering-related scientific and technical services
pakalpojumi
71340000-3
Integrētie inženiertehniskie pakalpojumi.
Integrated engineering services
pakalpojumi
Dažādi inženiertehniskie pakalpojumi.
Miscellaneous engineering services
pakalpojumi
Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi.
Engineering design services
pakalpojumi
Konsultatīvie inženiertehniskie un celtniecības pakalpojumi.
Consultative engineering and construction services
pakalpojumi
UZ AUGŠU