CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
71550000-8
Kalēja pakalpojumi.
Blacksmith services
2. pielikums
Celtniecības vadības pakalpojumi.
Construction management services
pakalpojumi
71530000-2
Celtniecības konsultāciju pakalpojumi.
Construction consultancy services
pakalpojumi
Celtniecības uzraudzības pakalpojumi.
Construction supervision services
pakalpojumi
71510000-6
Teritorijas izpētes pakalpojumi.
Site-investigation services
pakalpojumi
UZ AUGŠU