CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
72150000-1
Datoru audita konsultāciju un datortehnikas konsultāciju pakalpojumi.
Computer audit consultancy and hardware consultancy services
pakalpojumi
72140000-8
Datoriekārtu pieņemšanas testēšanas konsultāciju pakalpojumi.
Computer hardware acceptance testing consultancy services
pakalpojumi
72130000-5
Datortīklu plānošanas konsultāciju pakalpojumi.
Computer-site planning consultancy services
pakalpojumi
72120000-2
Datoriekārtu kļūmes novēršanas konsultāciju pakalpojumi.
Hardware disaster-recovery consultancy services
pakalpojumi
72110000-9
Datoriekārtu izvēles konsultāciju pakalpojumi.
Hardware selection consultancy services
pakalpojumi
UZ AUGŠU