CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
72330000-2
Satura vai datu standartizācijas un slepenošanas pakalpojumi.
Content or data standardization and classification services
pakalpojumi
Datu bāzu pakalpojumi.
Database services
pakalpojumi
Datu apstrādes pakalpojumi.
Data-processing services
pakalpojumi
UZ AUGŠU