CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Datorsaistītie profesionālie pakalpojumi.
Computer-related professional services
pakalpojumi
Datoru modernizācijas pakalpojumi.
Computer upgrade services
pakalpojumi
Datorsaistītie vadības pakalpojumi.
Computer-related management services
pakalpojumi
UZ AUGŠU