CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


4
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
76340000-8
Paraugu ņemšanas urbums.
Core drilling
pakalpojumi
Urbšanas pakalpojumi, izmantojot turbīnas.
Turbine drilling services
pakalpojumi
76320000-2
Urbumu veikšanas pakalpojumi atklātā jūrā.
Offshore drilling services
pakalpojumi
76310000-9
Gāzes ieguvei raksturīgi urbumu veikšanas pakalpojumi.
Drilling services incidental to gas extraction
pakalpojumi
UZ AUGŠU