CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


4
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
79140000-7
Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas pakalpojumi.
Legal advisory and information services
2. pielikums
Juridiskās dokumentācijas un sertificēšanas pakalpojumi.
Legal documentation and certification services
2. pielikums
Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi.
Patent and copyright consultancy services
2. pielikums
Juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi.
Legal advisory and representation services
2. pielikums
UZ AUGŠU