CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Personāla pakalpojumi, izņemot darbinieku nodrošināšanu un iekārtošanu darbā.
Personnel services except placement and supply services
pakalpojumi
Personāla, tostarp pagaidu personāla, nodrošināšanas pakalpojumi.
(6) Supply services of personnel including temporary staff
pakalpojumi
Personāla iekārtošanas pakalpojumi.
(6) Placement services of personnel
pakalpojumi
UZ AUGŠU