CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
79625000-1
Medicīniskā personāla nodrošināšana.
Supply services of medical personnel
2. pielikums
79624000-4
Aprūpes personāla nodrošināšana.
Supply services of nursing personnel
2. pielikums
79623000-7
Tirdzniecības vai ražošanas personāla nodrošināšanas pakalpojumi.
Supply services of commercial or industrial workers
pakalpojumi
79622000-0
Mājsaimniecību personāla nodrošināšanas pakalpojumi.
Supply services of domestic help personnel
2. pielikums
79621000-3
Biroja personāla nodrošināšanas pakalpojumi.
Supply services of office personnel
pakalpojumi
UZ AUGŠU