CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Dažādi ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi.
Miscellaneous business-related services
pakalpojumi
79980000-7
Abonēšanas pakalpojumi.
Subscription services
pakalpojumi
Izdevniecības pakalpojumi.
Publishing services
pakalpojumi
Fotografēšanas un saistītie palīgpakalpojumi.
Photographic and ancillary services
pakalpojumi
Izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas pakalpojumi.
Exhibition, fair and congress organisation services
2. pielikums
Iekasēšanas aģentūras pakalpojumi.
Collection agency services
pakalpojumi
Speciāli projektēšanas pakalpojumi.
Specialty design services
pakalpojumi
Iepakošanas un saistītie pakalpojumi.
Packaging and related services
pakalpojumi
79910000-6
Vadības holdingu pakalpojumi.
Management holdings services
pakalpojumi
UZ AUGŠU