CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
80590000-6
Mācību konsultāciju pakalpojumi.
Tutorial services
2. pielikums
80580000-3
Valodu mācību kursu pasniegšana.
Provision of language courses
2. pielikums
80570000-0
Personāla attīstības mācību pakalpojumi.
Personal development training services
2. pielikums
Veselības un pirmās palīdzības sniegšanas mācību pakalpojumi.
Health and first-aid training services
2. pielikums
80550000-4
Drošības mācību pakalpojumi.
Safety training services
2. pielikums
80540000-1
Vides mācību pakalpojumi.
Environmental training services
2. pielikums
Profesionālo mācību pakalpojumi.
Vocational training services
2. pielikums
Mācību telpas.
Training facilities
2. pielikums
Speciālistu mācību pakalpojumi.
Specialist training services
2. pielikums
UZ AUGŠU