CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Notekūdeņu sistēmas izpētes un notekūdeņu attīrīšanas konsultāciju pakalpojumi.
Sewer survey and sewage treatment consultancy services
pakalpojumi
Notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi.
Sewerage management services
pakalpojumi
90470000-2
Notekcauruļu tīrīšanas pakalpojumi.
Sewer cleaning services
pakalpojumi
90460000-9
Atkritumu bedru un septisko aku iztukšošanas pakalpojumi.
Cesspool or septic tank emptying services
pakalpojumi
90450000-6
Septisko aku attīrīšanas pakalpojumi.
Treatment services of septic tanks
pakalpojumi
90440000-3
Atkritumu bedru attīrīšanas pakalpojumi.
Treatment services of cesspools
pakalpojumi
90430000-0
Notekūdeņu likvidēšanas pakalpojumi.
Sewage disposal services
pakalpojumi
90420000-7
Notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumi.
Sewage treatment services
pakalpojumi
90410000-4
Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi.
Sewage removal services
pakalpojumi
UZ AUGŠU