CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Atkritumu poligona ekspluatācija.
Operation of a refuse site
pakalpojumi
Radioaktīvo, toksisko, medicīnisko un bīstamo atkritumu pakalpojumi.
Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
pakalpojumi
Atkritumu apglabāšana un pārstrāde.
Refuse disposal and treatment
pakalpojumi
UZ AUGŠU