CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Dažādi biedru organizāciju pakalpojumi.
Miscellaneous membership organisations services
2. pielikums
98120000-0
Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi.
Services furnished by trade unions
2. pielikums
Pakalpojumi, ko sniedz uzņēmējdarbības, profesionālās un speciālistu organizācijas.
Services furnished by business, professional and specialist organisations
pakalpojumi
UZ AUGŠU