Aizvērt izvēlni
Kas meklēts:
Atcelt filtruAtcelt filtru
  Sūdzības
Rezultātu filtrs
10527
atrasti
Publikācijas datums un
identifikācijas numurs
Publikācijas veids
Iepirkuma priekšmets, uzvarētāji, summa
Pasūtītājs
Datums
18/01/2021
Sūdzība
Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšanas, apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošanas būvdarbi
Sūdzības iesniedzējs: SIA Revohaus
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
15/01/2021
Sūdzība
Babītes novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Sūdzības iesniedzējs: AAS BALTA
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
14/01/2021
Sūdzība
“Būvuzraudzība objektam „Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela – Vietalvas iela, Rīgā" 1.kārtas izbūve””
Sūdzības iesniedzējs: SIA Geo Consultants
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
14/01/2021
Sūdzība
Inovāciju attīstība profesionālajā izglītībā un pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši darba tirgus prasībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA InSpe Latvia
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
14/01/2021
Sūdzība
Dūmvadu un ventilācijas kanālu apsekošana, tehniskā apkope (tīrīšana) un dokumentācijas noformēšana
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
14/01/2021
Sūdzība
“Būvuzraudzība objektam „Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela – Vietalvas iela, Rīgā" 1.kārtas izbūve””
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
13/01/2021
Sūdzība
Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās
Sūdzības iesniedzējs: AS G4S Latvia
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
13/01/2021
Sūdzība
Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Kurzemes reģionā 2021. – 2023.gadā.
Sūdzības iesniedzējs: AS A.C.B.
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
13/01/2021
Sūdzība
Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra reģionā 2021. – 2023.gadā
Sūdzības iesniedzējs: AS A.C.B.
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
11/01/2021
Sūdzība
Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA Skolu ēdināšanas serviss
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
20/01/2021
Uzaicinājums uz IIK sēdi
06/01/2021
Sūdzība
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Piņķos, Babītes novadā, Babītes pagastā projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība
Sūdzības iesniedzējs: SIA ARMS Group
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
04/01/2021
Sūdzība
Daugavpils pilsētas pedagogu un sociālo darbinieku veselības apdrošināšana
Sūdzības iesniedzējs: AAS BTA Baltic Insurance Company
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
03/01/2021
Sūdzība
Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA Marniko
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
20/01/2021
Uzaicinājums uz IIK sēdi
30/12/2020
Sūdzība
Cēsu novada pašvaldības iestāžu tehniskā apsardze, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmu apkalpošana 2021.-2024.gadam.
Sūdzības iesniedzējs: SIA Evor Apsardze
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
30/12/2020
Sūdzība
Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta viedkaršu un viedbiļešu izplatīšanu
Sūdzības iesniedzējs: SIA Lats veikali
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
29/12/2020
Sūdzība
Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA Ēdiens.lv
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
20/01/2021
Uzaicinājums uz IIK sēdi
Sūdzība
Apkures katlu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem
Sūdzības iesniedzējs: SIA Odall
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
28/12/2020
Sūdzība
M2 kategorijas autobusu piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām
Sūdzības iesniedzējs: SIA Alkom-Trans
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
26/01/2021
Uzaicinājums uz IIK sēdi
28/12/2020
Sūdzība
Trešā standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) iekārtu iegāde un uzstādīšana
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
28/12/2020
Sūdzība
Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem
Sūdzības iesniedzējs: SIA Linearis
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
27/12/2020
Sūdzība
Rail Baltica "Starptautiskās lidostas "Rīga'"" dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu būvdarbi
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
25/01/2021
Uzaicinājums uz IIK sēdi
27/12/2020
Sūdzība
Ķīmisko produktu piegāde
Sūdzības iesniedzējs: SIA WESTWARD RIGA
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
22/01/2021
Uzaicinājums uz IIK sēdi
26/12/2020
Sūdzība
Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam
Sūdzības iesniedzējs: SIA Alpha Baltic Media
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
26/01/2021
Uzaicinājums uz IIK sēdi
23/12/2020
Sūdzība
Sabiedrības informēšanas kampaņas iedzīvotāju motivēšanai mācīties visas dzīves garumā un uzņēmumu motivēšanai veikt ieguldījumus cilvēkkapitālā izstrāde un īstenošana
Sūdzības iesniedzējs: SIA WKND
Statuss: Lēmums vēl nav pieņemts
Izskatīšanas termiņš:
20/01/2021
Uzaicinājums uz IIK sēdi
23/12/2020
Sūdzība
Kvartālu piebraucamo ceļu un pašvaldības valdījumā esošu pagalmu seguma atjaunošana
Statuss: Lēmums netiks pieņemts, jo sūdzība ir atsaukta
Izskatīšanas termiņš:
Nav noteikts
Rezultātu filtrs
UZ AUGŠU