Izvērtēšanas protokola veidlapa (2. pielikums)

3.solis

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (datums)

09.09.2020.

 

Iestādes nosaukums

 

Iepirkumu uzraudzības birojs

 

 

Tīmekļvietne

 

Info.iub.gov.lv

 

Piekļūstamības pārbaude tika veikta sekojošām tīmekļvietnes sadaļām:

1.

Paziņojumu meklēšana - https://info.iub.gov.lv/lv/meklet

2.

CPV klasifikators - https://info.iub.gov.lv/lv/cpv

3.

Publikāciju datu vizualizācija - https://info.iub.gov.lv/lv/visual

4.

Auto iepirkumu kalkulators - https://info.iub.gov.lv/lv/kalkulators

5.

Uz 09.09.2020. tīmekļvietne satur četras iepriekš minētās sadaļas

 

Tīmekļvietnes sadaļa

(jānorāda katras sadaļas URL):

 

Pārbaudāmā piekļūstamības prasība:

1.

2.

3.

4.

5.

1. Lapas nosaukums
Vai lapai ir nosaukums?

 

2. Attēla tekstuālas alternatīvas (“alt text”)
Vai lapā iekļautajiem attēliem, ilustrācijām, diagrammām utt. Ir tekstuālā alternatīva?

 

3. Virsraksti
Vai tiek izmantoti lapas virsraskti un to līmeņi ir izkārtoti jēgpilnā hierarhijā?

 

4. Kontrastu koeficienti (“krāsu kontrasti”)
Vai starp tekstu un fonu ir pietiekams kontrasts?

 

5. Teksta izmēru maiņa
Vai korekti mainās lapas teksta izmērs?

 

6. Piekļūstamība no tastatūras un redzamais fokuss
Vai visa lapas funkcionalitāte ir pieejama no tastatūras un vienmēr ir redzams tastatūras fokuss?

 

7. Formas,lauku nosaukumi, kļūdas (tostarp meklēšanas laukos)
Vai formas lauki ir piekļūstami, īpaši tie, kur jāizvēlas no dinamiska saraksta?

 

8. Saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai mirgo
Vai saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai mirgo atbilst piekļūstamības prasībām?

N/a

N/a

N/a

N/a

 

9. Multimediju (video, audio) alternatīvas
Vai multimediju saturam tiek piedāvātas alternatīvas?

N/a

N/a

N/a

N/a

 

10. Pamatstruktūras pārbaude
Vai lapas pamatstruktūra ir saprotama, bez stila un attēliem?

 

N/a – neattiecas, jo nav tāda satura

Galvenie secinājumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem pēc pārbaudāmās piekļūstamības prasības:

1.      Nosaukumi jāprecizē uz šādiem: Paziņojumu meklēšana Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, CPV klasifikators Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, Publikāciju datu vizualizācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulators Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

2.      Jāprecizē ikonu un spiedpogu alt teksti, norādot „Ikona e-iepirkums”, „Poga Meklēt paziņojumus”, „Ikona sarkanais karodziņš” u.c. Publikāciju datu vizualizācijas rīka sadaļu nosaukumiem neattēlo alt tekstus.

3.      Paziņojumu meklēšanas sadaļā „Paziņojumu meklēšana” jādefinē kā h1 virsraksts. Iespēja „Izvērsta meklēšana” jāpārvieto uz kreiso pusi un jādefinē tumšāki burti, kā arī Izvērstās meklēšanas loga nosaukums jāmaina uz „Izvērsta meklēšana” (no „Paplašināta meklēšana”).

4.      Fona bēšas krāsas toni jādefinē nedaudz gaišāku, būtu vēlams izveidot iespēju pārslēgt teksta un fona krāsas (balts/melns, melns/dzeltens, dzeltens/melns). Visās sadaļās pelēkas un dzeltenas krāsas teksts jāmaina uz melnu, bet zilas, zaļas un sarkanas krāsas teksts jādefinē tumšākā attiecīgās krāsas tonī. Lapu numuri jādefinē tumšākā krāsā, nodrošinot aktīvās lapas vizuālu uztveri (tumšāks cipars vai kvadrātiekavas, aplītis, piem., 1 [2] 3 4 utt.).

5.      Vēlams izveidot iespēju pārslēgt teksta fonta izmēru uz 150% un 200%.

6.      Jāuzlabo navigācija ar tastatūru un tās fokuss.

7.      CPV klasifikatora sadaļas meklēšanas laukā attēlot gaišāku norādi par laukā ievadāmajām vērtībām: „CPV kods, atslēgas vārds”, kura pazūd, ja uzsāk datu ievadi. Auto kalkulatora sadaļā augšpusē jāpievieno teksts: „Lai aprēķinātu izmaksas, jāaizpilda visi ievades lauki.” un pie lauka ar informatīvo ikonu: „Ievadāma vērtība diapazonā no 0,03002 līdz 0,03998 EUR/kg”.

8.      un 9. neattiecas, jo nav tāda satura.

10. Uzlabojumi nav nepieciešami.

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica:

1. Informācijas departamenta direktore E.Mozga______________________________

2. Informācijas departamenta direktores vietniece B.Ruķere-Lenkeviča____________

3. Vadošais informācijas sistēmu administrators J.Jansons ______________________

4.Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā referente E.Virtmane____________

5. Sabiedrisko attiecību speciāliste S.Krieva__________________________________