CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


4
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Mežkopības un mežistrādes produkti.
Forestry and logging products
preces
Saimniecības, medniecības un zivsaimniecības produkcija.
Farming, hunting and fishing products
preces
Graudaugu produkti, kartupeļi, dārzeņi, augļi un rieksti.
Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
preces
Lauksaimniecības un dārzkopības produkcija.
Agricultural and horticultural products
preces
UZ AUGŠU