CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


903
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Iedaļa
Iedaļa nosaukums
Grupa
Grupas nosaukums
UB08-5
Krājumu pārpalikums
Surplus inventory
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
B
Nepārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi
UB07-2
Medicīnas produkti
Medical products
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
B
Nepārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi
UB06-9
Dārzkopības produkti
Horticultural products
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
B
Nepārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi
UB05-6
Biroja preces
Office items
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
B
Nepārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi
UB04-3
Iespieddarbi
Printed matter
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
B
Nepārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi
UB03-0
Būvmateriāli
Construction materials
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
B
Nepārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi
UB02-7
Apģērbs
Clothing
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
B
Nepārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi
UB01-4
Mēbeles
Furniture
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
B
Nepārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi
UA02-6
Dzērieni
Beverages
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
A
Pārtikas mazumtirdzniecības pakalpojumi
UA01-3
Pārtikas produkti
Food products
U
Pārējie apzīmētāji mazumtirdzniecības pakalpojumiem
A
Pārtikas mazumtirdzniecības pakalpojumi
TA48-3
No kartona
Of paperboard
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA47-0
Grāmatu Braila rakstā
Of Braille books
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA46-7
Rūpnieciskajai iespiešanai termopārneses tehnoloģijā
For industrial thermal transfer
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA45-4
Rūpnieciskajai iespiešanai ofseta tehnoloģijā
For industrial offset
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA44-1
Rūpnieciskajam sietspiedumam
For industrial screen
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA43-8
Rūpnieciskajai roto gravīrai
For industrial rotogravure
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA42-5
Rūpnieciskajai fleksogrāfijai
For industrial flexography
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA41-2
Plakātiem
For posters
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA40-9
Laikrakstam
For newspaper
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA39-6
Grafikiem
For timetables
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA38-3
Kalendāriem
For calendars
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA37-0
Biļetēm ar magnētiskajām svītrām
For tickets with magnetic strips
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA36-7
Transporta biļetēm
For transport tickets
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA35-4
Ieejas biļetēm
For entrance tickets
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA34-1
Biļetēm
For tickets
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA33-8
Nepārtrauktām veidlapām
For continuous forms
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA32-5
Paškopējošām lietvedības veidlapām
For manifold business forms
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA31-2
Veidlapām
For forms
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA30-9
Pusdienu taloniem
For luncheon vouchers
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA29-6
Ģērboņpapīram
For stamp-impressed paper
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA28-3
Jaunām pastmarkām
For new stamps
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA27-0
Čeku formulāriem
For cheque forms
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA26-7
Akcijām
For stock certificates
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA25-4
Caurlaidēm
For permits
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA24-1
Pret viltojumiem drošiem iespieddarbiem
For security printed matter
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA23-8
Vizītkartēm
For business cards
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA22-5
Ātršuvēju vākiem, mapēm vai aktu vākiem
For binders, folders or file covers
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA21-2
Paraugu vai kolekciju albūmiem
For albums for samples or collections
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA20-9
No lapām saliktiem kopējamajiem komplektiem
For interleaved carbon sets
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA19-6
Nošu papīram
For notepaper
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
UZ AUGŠU