CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


903
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Iedaļa
Iedaļa nosaukums
Grupa
Grupas nosaukums
TA18-3
Aploksnēm
For envelopes
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA17-0
Kancelejas precēm
For stationery
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA16-7
Kvīšu grāmatām
For receipt books
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA15-4
Veidlapu grāmatām
For order books
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA14-1
Grāmatvedības reģistriem
For account books
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA13-8
Reģistriem
For registers
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA12-5
Komerckatalogiem
For commercial catalogues
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA11-2
Tirdzniecības reklāmas materiālam
For trade-advertising material
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA10-9
Piezīmju grāmatām
For blotting pads
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA09-6
Vēstuļpapīra blokiem
For letter pads
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA08-3
Piezīmju blokiem
For memorandum pads
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA07-0
Bukletiem
For booklets
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA06-7
Bloknotiem
For notebooks
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA05-4
Laika plānotājiem
For personal organisers
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA04-1
Dienasgrāmatām
For diaries
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA03-8
Uzdevumu grāmatām
For exercise books
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA02-5
Adrešu grāmatām
For address books
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
TA01-2
Grāmatām
For books
T
Pārējie apzīmētāji iespiešanas pakalpojumiem
A
Iespiešanas pakalpojumi
SC01-2
Pensijai
For pension
S
Pārējie apzīmētāji finanšu pakalpojumiem
C
Pensiju pakalpojumi
SB02-3
Pārapdrošināšanai
For reinsurance
S
Pārējie apzīmētāji finanšu pakalpojumiem
B
Apdrošināšanas pakalpojumi
SB01-1
Apdrošināšanai
For insurance
S
Pārējie apzīmētāji finanšu pakalpojumiem
B
Apdrošināšanas pakalpojumi
SA04-9
Kredītam
For credit
S
Pārējie apzīmētāji finanšu pakalpojumiem
A
Banku pakalpojumi
SA03-6
Aizdevumam
For loan
S
Pārējie apzīmētāji finanšu pakalpojumiem
A
Banku pakalpojumi
SA02-3
Ārvalstu valūtas maiņai
For foreign exchange
S
Pārējie apzīmētāji finanšu pakalpojumiem
A
Banku pakalpojumi
SA01-0
Banku darbībai
For banking
S
Pārējie apzīmētāji finanšu pakalpojumiem
A
Banku pakalpojumi
RD11-2
Starpdisciplīnu jomās
For interdisciplinary fields
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD10-9
Veselības zinātnēs
In health sciences
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD09-6
Lietišķajās zinātnēs
In applied sciences
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD08-3
Uzvedības zinātnēs
In behavioural sciences
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD07-0
Sociālajās zinātnēs
In social sciences
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD06-7
Zemes zinātnēs
In earth sciences
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD05-4
Fizikā
In physics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD04-1
Ķīmijā
In chemistry
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD03-8
Bioloģijā
In biology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD02-5
Dabaszinātnēs
In natural sciences
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RD01-2
Matemātikā
In mathematics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
D
Pētniecības jomas
RC08-2
Kodoltehnoloģijā
In nuclear technology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
C
Tehnoloģiju pētniecība
RC07-9
Degvielas tehnoloģijā
In fuel technology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
C
Tehnoloģiju pētniecība
RC06-6
Automatizācijas tehnoloģijā
In automation technology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
C
Tehnoloģiju pētniecība
RC05-3
Informācijas tehnoloģijā
In information technology
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
C
Tehnoloģiju pētniecība
UZ AUGŠU