CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


903
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Iedaļa
Iedaļa nosaukums
Grupa
Grupas nosaukums
RA01-9
Farmācijā
In pharmaceutics
R
Pārējie apzīmētāji pētniecības pakalpojumiem
A
Medicīnas pētniecība
QB57-7
Par politiskiem jautājumiem
On political issues
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB56-4
Par kosmosa rūpniecības nozari
On space industry sector
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB55-1
Par aeronautikas nozari
On aeronautics sector
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB54-8
Par automobiļu nozari
On automotive sector
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB53-5
Par bioloģisko daudzveidību
On biodiversity
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB52-2
Par vidi
On environment
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB51-9
Par nacionālo parku
On national park
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB50-6
Par savvaļas faunu un floru
On wildlife
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB49-3
Par mežsaimniecību
On forestry
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB48-0
Par pārtiku
On food
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB47-7
Par dzīvniekiem
On animals
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB46-4
Par augiem
On plants
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB45-1
Par zvejniecību
On fisheries
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB44-8
Par ūdeni
On water
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB43-5
Par zemi
On land
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB42-2
Par ieslodzījuma jomas tiesībām
For custody law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB41-9
Par aizbildnības tiesībām
For guardianship law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB40-6
Par naturalizācijas tiesībām
For naturalization law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB39-3
Par adopcijas tiesībām
For adoption law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB38-0
Par ģimenes tiesībām
For family law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB37-7
Par tiesībām darba strīdu jautājumos
For labour disputes law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB36-4
Par darbinieku pabalstu tiesībām
For employee benefits law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB35-1
Par īpašuma tiesībām
For property law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB34-8
Par tiesībām personai radītu kaitējumu gadījumā
For personal injury law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB33-5
Par tiesībām saistībā ar prasījumiem veselības aprūpes jomā
For healthcare claim law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB32-2
Par parādu piedzīšanas tiesībām
For debt collection law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB31-9
Par pārņemšanas tiesībām
For acquisitions law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB30-6
Par apvienošanās tiesībām
For mergers law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB29-3
Par nekustamā īpašuma tiesībām
For real estate law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB28-0
Par likvidēšanas jomas tiesībām
For liquidation law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB27-7
Par autortiesībām
For copyright law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB26-4
Par preču zīmju tiesībām
For trademark law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB25-1
Par patentu tiesībām
For patent law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB24-8
Par partnerības tiesībām
For partnership law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB23-5
Par bankrota tiesībām
For bankruptcy law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB21-9
Par pretmonopolu tiesībām
For government antitrust law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB20-6
Par uzņēmumu tiesībām
For business law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB19-3
Par militārtiesībām
For defence law
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
QB18-0
Par apelācijas procedūru
For appellate procedure
Q
Pārējie apzīmētāji reklāmas un juridisko konsultāciju pakalpojumiem
B
Juridisko konsultāciju pakalpojumi
UZ AUGŠU