CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


4
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Apavu detaļas.
Parts of footwear
preces
Aizsargapavi.
Protective footwear
preces
Sporta apavi.
Sports footwear
preces
Apavi, kas nav sporta apavi un aizsargapavi.
Footwear other than sports and protective footwear
preces
UZ AUGŠU