CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


6
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Sintētiskais kaučuks un sintētiskās šķiedras.
Synthetic rubber and fibres
preces
Ādas atgriezumi, tekstilatkritumi, gumijas atkritumi un plastmasas atkritumi.
Leather, textile, rubber and plastic waste
preces
Gumija un plastmasas materiāli
Rubber and plastic materials
preces
Dzijas un diegi.
Textile yarn and thread
preces
Audumi un saistītie izstrādājumi.
Textile fabrics and related items
preces
Āda.
Leather
preces
UZ AUGŠU