CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


8
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Elektromateriāli un piederumi.
Electrical supplies and accessories
preces
Iekārtu vai aparatūras elektrodaļas.
Electrical parts of machinery or apparatus
preces
31660000-0
Ogles elektrodi.
Carbon electrodes
preces
Izolācijas piederumi.
Insulating fittings
preces
Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām.
Machines and apparatus with individual functions
preces
31630000-1
Magnēti.
Magnets
preces
Skaņas vai vizuālās signalizācijas ierīces.
Sound or visual signalling apparatus
preces
Elektroaprīkojums dzinējiem un automašīnām.
Electrical equipment for engines and vehicles
preces
UZ AUGŠU