CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Dažāda, vispārēja un speciāla pielietojuma tehnika.
Miscellaneous general and special-purpose machinery
preces
Papīra vai kartona ražošanas iekārtas.
Machinery for paper or paperboard production
preces
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādu ražošanas iekārtas.
Machinery for textile, apparel and leather production
preces
Darbgaldi.
Machine tools
preces
Dzesēšanas un ventilācijas iekārtas.
Cooling and ventilation equipment
preces
Pacēlāji un pārvietošanas iekārtas un to detaļas.
Lifting and handling equipment and parts
preces
Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis, dedzinātavas un cepeškrāsnis.
Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens
preces
Pārtikas, dzērienu un tabakas ražošanas iekārtas un to detaļas.
Machinery for food, beverage and tobacco processing and associated parts
preces
Ierīces mehāniskās enerģijas ražošanai un izmantošanai.
Machinery for the production and use of mechanical power
preces
UZ AUGŠU