CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


8
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Dažādi remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.
Miscellaneous repair and maintenance services
pakalpojumi
Ēku instalāciju remonta un uzturēšanas pakalpojumi.
Repair and maintenance services of building installations
pakalpojumi
Drošības un aizsardzības materiālu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.
Repair and maintenance services of security and defence materials
pakalpojumi
Sūkņu, vārstu, krānu un metāla konteineru, iekārtu un ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.
Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
pakalpojumi
Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.
Repair and maintenance services of medical and precision equipment
pakalpojumi
Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz personālajiem datoriem, biroja iekārtām, telekomunikācijām un audiovizuālajām iekārtām.
Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment
pakalpojumi
Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz lidaparātiem, dzelzceļu, autoceļiem un jūras transportu.
Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment
pakalpojumi
Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi.
Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
pakalpojumi
UZ AUGŠU