CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


6
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
55270000-3
Gulta–un–brokastis.
Services provided by bed and breakfast establishments
2. pielikums
55260000-0
Pakalpojumi nakšņošanai guļamvagonos.
Sleeping-car services
2. pielikums
55250000-7
Īslaicīgas apmešanās mēbelētu mītņu izīrēšanas pakalpojumi.
Letting services of short-stay furnished accommodation
2. pielikums
Atpūtas centru un atpūtas namu pakalpojumi.
Holiday centre and holiday home services
2. pielikums
Kempingu vietu pakalpojumi.
Camping-site services
2. pielikums
55210000-5
Jauniešu viesmītņu pakalpojumi.
Youth hostel services
2. pielikums
UZ AUGŠU