CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


6
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Ūdensceļu transporta pakalpojumi.
Water transport services
pakalpojumi
Kosmosa transporta pakalpojumi.
Space transport services
pakalpojumi
Gaisa transporta pakalpojumi.
Air transport services
pakalpojumi
60300000-1
Cauruļvadu transporta pakalpojumi.
Pipeline transport services
pakalpojumi
Dzelzceļa transporta pakalpojumi.
(1) Railway transport services
pakalpojumi
Autotransporta pakalpojumi.
Road transport services
pakalpojumi
UZ AUGŠU