CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Sauszemes, ūdens un gaisa transporta palīgpakalpojumi.
Support services for land, water and air transport
pakalpojumi
Ceļojumu aģentūru, ceļojuma vadītāju un tūristu palīdzības pakalpojumi.
Travel agency, tour operator and tourist assistance services
pakalpojumi
Kravu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumi.
Cargo handling and storage services
pakalpojumi
UZ AUGŠU