CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
65500000-8
Skaitītāju nolasīšanas pakalpojumi.
Meter reading service
pakalpojumi
Citi energopadeves un sadales avoti.
Other sources of energy supplies and distribution
pakalpojumi
Elektrosadale un saistītie pakalpojumi.
Electricity distribution and related services
pakalpojumi
Gāzes sadale un saistītie pakalpojumi.
Gas distribution and related services
pakalpojumi
Ūdens apgādes un saistītie pakalpojumi.
Water distribution and related services
pakalpojumi
UZ AUGŠU