CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


4
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Pārapdrošināšanas pakalpojumi.
Reinsurance services
pakalpojumi
66600000-6
Kases pakalpojumi.
Treasury services
pakalpojumi
Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi.
Insurance and pension services
pakalpojumi
Banku un investīciju pakalpojumi.
(3) Banking and investment services
pakalpojumi
UZ AUGŠU