CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


4
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
70340000-6
Daļlaika īpašuma tiesību pakalpojumi.
Time-sharing services
pakalpojumi
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata.
Property management services of real estate on a fee or contract basis
pakalpojumi
Zemes nomas vai pārdošanas pakalpojumi.
Land rental or sale services
pakalpojumi
Ēku nomas vai pārdošanas pakalpojumi.
Building rental or sale services
pakalpojumi
UZ AUGŠU