CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
71223000-7
Ēku paplašināšanas arhitektūras pakalpojumi.
Architectural services for building extensions
pakalpojumi
Ārpustelpu arhitektūras pakalpojumi.
Architectural services for outdoor areas
pakalpojumi
71221000-3
Ēku arhitektūras pakalpojumi.
Architectural services for buildings
pakalpojumi
UZ AUGŠU