CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Tehniskās pārbaudes un testēšanas pakalpojumi.
Technical inspection and testing services
pakalpojumi
Analīzes pakalpojumi.
Analysis services
pakalpojumi
71610000-7
Sastāva un tīrības testēšanas un analīzes pakalpojumi.
Composition and purity testing and analysis services
pakalpojumi
UZ AUGŠU