CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
77900000-9
Biškopības pakalpojumi.
Apiculture services
pakalpojumi
Akvakultūras pakalpojumi.
Aquaculture services
pakalpojumi
77700000-7
Zvejniecībai raksturīgie pakalpojumi.
Services incidental to fishing
pakalpojumi
Medību pakalpojumi.
Hunting services
pakalpojumi
Lopkopības pakalpojumi.
Animal husbandry services
pakalpojumi
77400000-4
Zooloģiskie pakalpojumi.
Zoological services
pakalpojumi
Dārzkopības pakalpojumi.
Horticultural services
pakalpojumi
Mežsaimniecības pakalpojumi.
Forestry services
pakalpojumi
Lauksaimniecības pakalpojumi.
Agricultural services
pakalpojumi
UZ AUGŠU