CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
79430000-7
Krīzes pārvaldības pakalpojumi.
Crisis management services
2. pielikums
Ar vadību saistītie pakalpojumi.
Management-related services
pakalpojumi
Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju pakalpojumi.
Business and management consultancy services
pakalpojumi
UZ AUGŠU