CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


7
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Adresātu saraksta sastādīšanas un pasta nosūtīšanas pakalpojumi.
Mailing-list compilation and mailing services
pakalpojumi
79560000-7
Lietvedības pakalpojumi.
Filing services
pakalpojumi
Mašīnrakstīšanas, tekstapstrādes un datorizdevniecības pakalpojumi.
Typing, word-processing and desktop publishing services
pakalpojumi
79540000-1
Mutiskās tulkošanas pakalpojumi.
Interpretation services
pakalpojumi
79530000-8
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi.
Translation services
pakalpojumi
Reprogrāfijas pakalpojumi.
Reprographic services
pakalpojumi
Telefona zvanu pieņemšanas pakalpojumi.
Telephone-answering services
pakalpojumi
UZ AUGŠU