CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
90690000-0
Grafīti notīrīšanas pakalpojumi.
Graffiti removal services
pakalpojumi
90680000-7
Pludmales uzkopšanas pakalpojumi.
Beach cleaning services
pakalpojumi
90670000-4
Dezinfekcijas un kaitēkļu apkarošanas pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās.
Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas
pakalpojumi
90660000-1
Svina atdalīšanas pakalpojumi.
Deleading services
pakalpojumi
90650000-8
Azbesta novākšanas pakalpojumi.
Asbestos removal services
pakalpojumi
Noteku tīrīšanas un iztukšošanas pakalpojumi.
Gully cleaning and emptying services
pakalpojumi
90630000-2
Ledus tīrīšanas pakalpojumi.
Ice-clearing services
pakalpojumi
90620000-9
Sniega tīrīšanas pakalpojumi.
Snow-clearing services
pakalpojumi
Ielu tīrīšanas un slaucīšanas pakalpojumi.
Street-cleaning and sweeping services
pakalpojumi
UZ AUGŠU