CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


7
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli.
Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
preces
Elektriskās iekārtas un aparāti.
Electrical equipment and apparatus
preces
Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes.
Lighting equipment and electric lamps
preces
Akumulatori, galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas.
Accumulators, primary cells and primary batteries
preces
Izolēti vadi un kabeļi.
Insulated wire and cable
preces
Elektrības sadales un kontroles ierīces.
Electricity distribution and control apparatus
preces
Elektromotori, ģeneratori un transformatori.
Electric motors, generators and transformers
preces
UZ AUGŠU