CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


4
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Telekomunikāciju iekārtas un piederumi.
Telecommunications equipment and supplies
preces
Tīkli.
Networks
preces
Televīzijas un radio uztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra.
Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
preces
Raidītāji radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radio vai televīzijas apraidei.
Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
preces
UZ AUGŠU