CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


8
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Individuālais un atbalsta aprīkojums.
Individual and support equipment
preces
Militārās elektroniskās sistēmas.
Military electronic systems
preces
Militārā aviācija, raķetes un kosmiskie kuģi.
Military aircrafts, missiles and spacecrafts
preces
Karakuģi un ar tiem saistītās detaļas.
Warships and associated parts
preces
Militārie transportlīdzekļi un ar tiem saistītās detaļas.
Military vehicles and associated parts
preces
Ieroči, munīcija un to daļas.
Weapons, ammunition and associated parts
preces
Policijas aprīkojums.
Police equipment
preces
Iekārtas ārkārtējām situācijām un drošības iekārtas.
Emergency and security equipment
preces
UZ AUGŠU